Download hier de Tarievenlijst van FotoGeliek

Download hier de algemene voorwaarden van FotoGeliek 2018

Disclaimer

Nederlands

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermdAlle copyrights van inhoud (teksten en fotografie) berusten bij FotoGeliek. Kopiëren, aanpassen, verveelvoudigen, wijzigen, openbaar maken, of anderszins gebruiken, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van FotoGeliek-Angelique Spanjaard-Oomen, is dan ook NIET toegestaan.

De invulling van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door Studio PetroGrafisch, in samenspraak met FotoGeliek samengesteld. We stellen alles in het werk om deze website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden en vragen hetzelfde van gebruikers en bezoekers van deze website.

English

The content of this website is copyright protected. All copyrights to content (tekst and photography) are owned by FotoGeliek. Modify, adapt, reproduce, copy, use, disclose or otherwise without prior (written) permission of FotoGeliek-Angelique Spanjaard-Oomen, is NOT allowed.

The content of this website is composed with the utmost care by Studio Petrografisch, together with FotoGeliek. We make every effort to make this website as complete and up-to-date as possible. We respect the intellectual property rights of third parties and asking the same thing of users and visitors to this website.